nnane imzgoura

Auteur  
# 26/04/2007 à 00:28 aymane
azul fellawen
nnane imzgoura :

1- lhêbaqq ur jju tulgh ixef nes
2- aydi adêrdûr igh izêra idân ar ttefan ar ittagh
3- izwar ed swingem sawel
4- igh ed ingi wasif ur issen turtit n ttâlb.
5- iqqes ighirdem icc iglgiz takurayt
6- yan ibbi ulgwmâd ar-t issiwid iziker
7- yan innan trxa temghra yagwm as ed aman
8- yan yut ufus nes ad ur yalla .
9- ad-st iqqen rebbi f yan as igan yan imi
10- yan innan tkwrem tgwella ig en afus nes
11- ur issen ma illan gh wawlek amr yan sres ittuten
12- aghwenja ur ad ittagwem gh wayyâd
13- akiyyaw nna ed inkern gh taffa ur-a iskerkuz
14- ur illa mad dar ixwecn useklu nes
15- tabbayt n iglgiz ad ur ilan asafar imma tin ulegwmâd lmut d lhînt
16- ibriyen d idrimen ur munen
17- bikkes tuggas ad ur tilit tuggas
18- Tumzîn ad ittàbar yan ur-d agharas
19- ur-d ametcu ad iceqqan iraran ad iceqqan
20- af ibedâ rebbi ixefawen ad ur tmaggaren
21- afullus nger tgwemma ur ira mani
22- yan ssâb ur-t-id irur miyya n muss muss
23- igh ra ed tutt aydi thêccemt gh bab nes
24- azêru n tmazirt a sa ibennu yan
25- yan uzêru n tmazirt yuf miyya n wasif
26- yan ra ed isker lxir isker-t gh yan-t ur issenen, imma yan-t issenn arttâl kayan.
27- gar afecku ur a irzzâ
28- tighzi n zzeman akk-id issekwnan a yaghalim
29- yan itterkazen ur a ihêbbu udem nes
30- ura ssiwiden iraggwen taseksut
31- yan irzemn i tmghart ur as immal tigmmi n babas
32- igh tt ur yufa umucc ar ittini tejjwa
33- yan ilsan aqccab n wiyyâd iàra nit .
34- zwarn ed idûlan tamghart
35- irgazen agha iskar yan làwin nes
36- ml iyi mad tmunt melgh ak mad tgit
37- kkes as gwemas ayyismîd
38- nexxl aydi taft rrâht
39- yan ur iqqenn imi nes iqqenn tid imi nes
40- ur enn gis tgit abla sûd a làewwad .
41- ar idssâ isgni gh tallunt.
42- kraygat tixsi ttyagal s udâr nes.
43- aram ura izêrra tayyu nes.
44- afus imyaren ayqqay ura yakka .
45- tufa tglzzimt afus nes.
46- imi nek as meqqar teqqent urd imi n tegmmi nek.
47- ur ukan trxi tazzit asset iqqen yan.
48- tssgutt aman i weghu nek.
49- qqen imi nek ard mmaghen midden s tgwella terzêmt-t.
50- ur tessent mennawt tumzîn ay yuma ssâà.
51- ar addern midden wiyyâd ar yadder uàttâtr aghyul nes.
52- ssugd ten a rebbi ad nejmegh.
53- igh gguten lemàellmin ar ittfragh ughrab.
54- ikka ed baba ssuqq ar as tkkis immi laxbar.
55- ar tkkat aghyul tizwirt-t.
56- azerg ura izzâd ikrkisen.
57- a wer ttfurt iziker ard tlekmt aghyul.
58- tamtnt igguten ar tssbzag làjin.
59- ura tsdâr tfullust gh ger midden
60- ufent tuxsin tixsi.
61- tuf talli isdeln talli isdêrn.
62- teqqen tegcculet issihêl rebbi izan.
63- sghel tardazet tgwent gh nnês nnês.
64- yan ssâbb ur tid urur meyya n miss miss.
65- igh illa uzllif ar as kullu kggun midden.
66- yugl as iqqejder gh uxsay.
67- ar tssufust ard fellak ttadun.
68- yan isrwaten ififl teqqan t id tinzi.
69- igh ur ta bbint as meqqar tent igna yan.
70- izwar lhêqq s imi nem atazzwit.
71- ur yufi flillis mat-t ittageln yagl ixf nes.
72- ur sul yufi yan a yetthdâr d ughyul nes.
73- irkan aykccemn negr tfeyyi d isker.
74- ghwa enn ighli tikîda.
75- inna igherdm i tawwugt yufet war ixef.
76- imikk s imikk as a ikccem uram agdur.
77- ghwa enn iga zund igha tedâalabt uday aykccem s tmezgid.
78- mlas mlas igh yugi txxat as.
79- nnigh izd afud ayyusin ahêlig zzigh ed ahêlig a yusin afud
80- ad ak ur ijlu rebbi imi uqccab.
81- ghwa enn iga zund acttâb uwfullus adû nna ed ka yuckan yawit.
82- aydi n ger tgwemma wer a icetta ixsan n tegmmi nesen
83- ar yalli wuccen maxx ays nnan ad tkessat ulli.
84- imttâwen n teghwzent lli iccan tarwa nes.
85- wanna innan tga thruyt taddriwct iqqentent gh dar ikrwan.
86- turu tirgit ighed.
87- igh ira aghrum ar yadder afarnu.
88- ad ur ttemnitt ljir timlli ka yann.
89- yan issudan aghanim inas bsâhêtk ayyis ayann.
90- tamment n imi mla gis isafaren ullwah ur sar ittadên yan tasa nes.
91- ixlêd lhêrir d tadûtt ma iyi ten yattûn.
92- wanna icttan ura isawal.
93- ar ittekkis rriyy i yegdâd.
94- ussan n lhêma agha izeddem yan i tegrest.
95- smed aman smed aggweren.
96- suff ka rebbi ad ittemaghen.
97- isûd ka wadû gh imzgan nes .
98- ut uzzal magh-d ihêma.
99- yiwi ed akkw udem ma enn issntel wul.
Répondre à ce message

Vous utilisez un logiciel de type AdBlock, qui bloque le service de captchas publicitaires utilisé sur ce site. Pour pouvoir envoyer votre message, désactivez Adblock.

MOBILISONS NOUS POUR LE DEVELOPPEMENT DE SARGHINE EN AIDANT L'ASSOCIATION AMSIRAR.

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site