nnane imzgoura

Auteur  
# 26/04/2007 à 00:28 aymane
azul fellawen
nnane imzgoura :

1- lhêbaqq ur jju tulgh ixef nes
2- aydi adêrdûr igh izêra idân ar ttefan ar ittagh
3- izwar ed swingem sawel
4- igh ed ingi wasif ur issen turtit n ttâlb.
5- iqqes ighirdem icc iglgiz takurayt
6- yan ibbi ulgwmâd ar-t issiwid iziker
7- yan innan trxa temghra yagwm as ed aman
8- yan yut ufus nes ad ur yalla .
9- ad-st iqqen rebbi f yan as igan yan imi
10- yan innan tkwrem tgwella ig en afus nes
11- ur issen ma illan gh wawlek amr yan sres ittuten
12- aghwenja ur ad ittagwem gh wayyâd
13- akiyyaw nna ed inkern gh taffa ur-a iskerkuz
14- ur illa mad dar ixwecn useklu nes
15- tabbayt n iglgiz ad ur ilan asafar imma tin ulegwmâd lmut d lhînt
16- ibriyen d idrimen ur munen
17- bikkes tuggas ad ur tilit tuggas
18- Tumzîn ad ittàbar yan ur-d agharas
19- ur-d ametcu ad iceqqan iraran ad iceqqan
20- af ibedâ rebbi ixefawen ad ur tmaggaren
21- afullus nger tgwemma ur ira mani
22- yan ssâb ur-t-id irur miyya n muss muss
23- igh ra ed tutt aydi thêccemt gh bab nes
24- azêru n tmazirt a sa ibennu yan
25- yan uzêru n tmazirt yuf miyya n wasif
26- yan ra ed isker lxir isker-t gh yan-t ur issenen, imma yan-t issenn arttâl kayan.
27- gar afecku ur a irzzâ
28- tighzi n zzeman akk-id issekwnan a yaghalim
29- yan itterkazen ur a ihêbbu udem nes
30- ura ssiwiden iraggwen taseksut
31- yan irzemn i tmghart ur as immal tigmmi n babas
32- igh tt ur yufa umucc ar ittini tejjwa
33- yan ilsan aqccab n wiyyâd iàra nit .
34- zwarn ed idûlan tamghart
35- irgazen agha iskar yan làwin nes
36- ml iyi mad tmunt melgh ak mad tgit
37- kkes as gwemas ayyismîd
38- nexxl aydi taft rrâht
39- yan ur iqqenn imi nes iqqenn tid imi nes
40- ur enn gis tgit abla sûd a làewwad .
41- ar idssâ isgni gh tallunt.
42- kraygat tixsi ttyagal s udâr nes.
43- aram ura izêrra tayyu nes.
44- afus imyaren ayqqay ura yakka .
45- tufa tglzzimt afus nes.
46- imi nek as meqqar teqqent urd imi n tegmmi nek.
47- ur ukan trxi tazzit asset iqqen yan.
48- tssgutt aman i weghu nek.
49- qqen imi nek ard mmaghen midden s tgwella terzêmt-t.
50- ur tessent mennawt tumzîn ay yuma ssâà.
51- ar addern midden wiyyâd ar yadder uàttâtr aghyul nes.
52- ssugd ten a rebbi ad nejmegh.
53- igh gguten lemàellmin ar ittfragh ughrab.
54- ikka ed baba ssuqq ar as tkkis immi laxbar.
55- ar tkkat aghyul tizwirt-t.
56- azerg ura izzâd ikrkisen.
57- a wer ttfurt iziker ard tlekmt aghyul.
58- tamtnt igguten ar tssbzag làjin.
59- ura tsdâr tfullust gh ger midden
60- ufent tuxsin tixsi.
61- tuf talli isdeln talli isdêrn.
62- teqqen tegcculet issihêl rebbi izan.
63- sghel tardazet tgwent gh nnês nnês.
64- yan ssâbb ur tid urur meyya n miss miss.
65- igh illa uzllif ar as kullu kggun midden.
66- yugl as iqqejder gh uxsay.
67- ar tssufust ard fellak ttadun.
68- yan isrwaten ififl teqqan t id tinzi.
69- igh ur ta bbint as meqqar tent igna yan.
70- izwar lhêqq s imi nem atazzwit.
71- ur yufi flillis mat-t ittageln yagl ixf nes.
72- ur sul yufi yan a yetthdâr d ughyul nes.
73- irkan aykccemn negr tfeyyi d isker.
74- ghwa enn ighli tikîda.
75- inna igherdm i tawwugt yufet war ixef.
76- imikk s imikk as a ikccem uram agdur.
77- ghwa enn iga zund igha tedâalabt uday aykccem s tmezgid.
78- mlas mlas igh yugi txxat as.
79- nnigh izd afud ayyusin ahêlig zzigh ed ahêlig a yusin afud
80- ad ak ur ijlu rebbi imi uqccab.
81- ghwa enn iga zund acttâb uwfullus adû nna ed ka yuckan yawit.
82- aydi n ger tgwemma wer a icetta ixsan n tegmmi nesen
83- ar yalli wuccen maxx ays nnan ad tkessat ulli.
84- imttâwen n teghwzent lli iccan tarwa nes.
85- wanna innan tga thruyt taddriwct iqqentent gh dar ikrwan.
86- turu tirgit ighed.
87- igh ira aghrum ar yadder afarnu.
88- ad ur ttemnitt ljir timlli ka yann.
89- yan issudan aghanim inas bsâhêtk ayyis ayann.
90- tamment n imi mla gis isafaren ullwah ur sar ittadên yan tasa nes.
91- ixlêd lhêrir d tadûtt ma iyi ten yattûn.
92- wanna icttan ura isawal.
93- ar ittekkis rriyy i yegdâd.
94- ussan n lhêma agha izeddem yan i tegrest.
95- smed aman smed aggweren.
96- suff ka rebbi ad ittemaghen.
97- isûd ka wadû gh imzgan nes .
98- ut uzzal magh-d ihêma.
99- yiwi ed akkw udem ma enn issntel wul.
Répondre à ce message

Vous n'êtes pas autorisé à poster un message sur le forum.

MOBILISONS NOUS POUR LE DEVELOPPEMENT DE SARGHINE EN AIDANT L'ASSOCIATION AMSIRAR.

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site